Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Aanmelden

Procedure

U kunt zich telefonisch aanmelden, of u kunt ons een email sturen. In verband met bescherming van uw privacy verzoeken wij u in het geval van een email alleen uw naam en telefoongegevens te vermelden. Wij zullen zo spoedig mogelijk terugbellen, dan wel via een beveiligd mailsysteem contact met u opnemen. Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Als u de behandeling zelf wilt betalen heeft u geen verwijzing nodig.

Wachttijden (bijgewerkt op: 15-01-2020)

Wij maken geen onderscheid in het soort problematiek waarvoor u hulp zoekt.

Onze actuele wachttijd bedraagt: 8-10 weken.

De behandeling start aansluitend op de intake. Wij hanteren dus geen aparte behandelwachttijd. Ook is de wachttijd bij ons niet afhankelijk van de verzekering die u heeft.

Wanneer de wachttijd langer is adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).