Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Kosten

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering. Dit geldt alleen voor behandelingen waarbij sprake is van een diagnose die binnen de DSM valt, een handboek voor psychiatrische diagnoses. Als BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten zijn we bevoegd om deze uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor de Basis generalistische GGZ of de Specialistische GGZ.  Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed. Dit is na te vragen bij uw verzekeraar. Het is belangrijk dat u uw verwijzing meeneemt naar uw eerste gesprek.

Verder zijn wij wettelijk verplicht om naar uw legitimatie te vragen. Neemt u daarom een kopie van paspoort of rijbewijs mee.

Contracten met uw zorgverzekeraar 

Als wij een contract hebben met uw verzekeraar wordt de behandeling door ons rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar verrekent met u het eigen risico.

Aniek van Hoogstraten heeft in 2020 contracten voor de basis en specialistische GGZ met :

 • Zilverenkruis Achmea en de daaronder gevoerde labels Zilveren Kruis,  Interpolis, Avéro, OZF, Prolife, FBTO, IAK, Interpolis en De Friesland
 • Caresq en de daaronder gevoerde labels Promovendum, Besured en National Academic
 • VRZ en de daaronder gevoerde labels: Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ Zorgverzekeraar
 • Met VGZ en de daaronder gevoerde labels alleen voor de specialistische GGZ!  VGZ Zorgverzekeraar N.V., VGZ voor de Zorg N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. VGZ Cares

Regina Horvath heeft in 2020 contracten voor de basis en specialistische GGZ met :

 • Zilverenkruis Achmea en de daaronder gevoerde labels Zilveren Kruis,  Interpolis, Avéro, OZF, Prolife, FBTO, IAK, Interpolis en De Friesland
 • DSW en de daaronder gevoerde labels: DSW, Stad Holland, ASR, De Amersfoortse, Ditzo, In Twente zorgverzekeraar, Aevitae bv (uzovi 3328)
 • Caresq en de daaronder gevoerde labels Promovendum, Besured en National Academic
 • VRZ en de daaronder gevoerde labels: Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ Zorgverzekeraar
 • Met  CZ/ OHRA/ Deltaloyd alleen voor de specialistische GGZ!

Omzetplafonds

Een aantal zorgverzekeraars stelt bij het afsluiten van de contracten een zogenaamd omzetplafond op. Concreet betekent dit dat wij bij aanmelding zullen kijken of er nog budget beschikbaar is om uw behandeling voor vergoeding bij ons in aanmerking te laten komen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u:

 • zelf uw behandeling betalen;
 • of u kunt via uw zorgverzekeraar vragen naar een andere behandelaar met nog beschikbaar budget.

Geen contract met uw zorgverzekeraar

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar is het afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft afgesloten of uw zorgverzekeraar de behandeling in zijn geheel of gedeeltelijk vergoedt. Wij adviseren u voor aanvang van uw behandeling hiernaar te informeren. Na afloop van uw behandeling ontvangt u van ons de nota. Indien de zorgverzekeraar niet het gehele tarief op de nota vergoedt vult u het resterende bedrag aan uit eigen middelen.

Praktijk van Hoogstraten Behandeltarieven vrijgevestigden

Zelf betalen:

U kunt er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen, er is dan geen tussenkomst van de verzekeraar of de huisarts nodig. De diagnose is dan alleen bekend bij u en de behandelaar.

Tarieven voor behandeling/psychotherapie:

98 euro per 45 minuten.

Tarief voor een snel consult:

100 euro per 45 minuten. Dit consult kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook niet als u aanvullend verzekerd bent.

Bij verhindering / No show

Indien u verhinderd bent dient u 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen. Anders zal er 50 euro in rekening worden gebracht.