Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Wanneer hulp?

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met psychische problemen. Deze klachten kunnen invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Hierbij valt te denken aan problemen op het werk, school en studie, vastlopen in relaties, weinig motivatie om dagelijkse bezigheden aan te pakken, moeilijk kunnen ontspannen, of u voelt zich somber, opgejaagd of angstig.

Klachten kunnen al langer bestaan en telkens in uw leven weer terugkeren. Ze kunnen ook heel plots ontstaan en in ernst en hevigheid snel toenemen. In beide situaties kan een behandeling bij ons uitkomst bieden.

Bijvoorbeeld:

• Stemmingsklachten
• Depressieve klachten
• Angstklachten
• Problemen rond zelfbeeld en zelfwaardering
• Levensfaseproblematiek
• Rouwproblematiek
• Losmakings- en identiteitsproblemen
• Relatieproblemen
• Echtscheidingsproblemen
• Gezinsproblemen

Ook voor adolescenten