Samenwerkende Psychologen Amsterdam

EMDR

emdr

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een korte, geprotocolleerde psychotherapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. De therapie helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan de schokkende ervaring, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen. Kenmerkend voor deze methode is dat het informatieverwerkingssysteem in de hersenen wordt geprikkeld, opdat het trauma verwerkt kan worden.
EMDR wordt gebruikt voor klachten, veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot een posttraumatische stress-stoornis.
Posttraumatische stressklachten zijn o.a:

 • herbelevingen van het trauma
 • nachtmerries en slaapproblemen
 • onrust en prikkelbaarheid
 • vermijding van prikkels die met het trauma samenhangen.

EMDR heeft naast de behandeling van posttraumatische stressklachten ook bredere toepassingsmogelijkheden. De EMDR therapie is ook effectief bij de behandeling van de volgende typen klachten:

 • Klachten die duidelijk begonnen of verergerd zijn na een specifieke gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan:
  • angststoornissen
  • verlieservaringen (stagnerende rouw)
  • conflicten
  • gebeurtenissen rondom geboorte, ziekte en sterven.
 • Klachten die samen hangen met continue herinnering aan een pijnlijke ervaring of periode in het leven (bijvoorbeeld pestverleden)
 • Om hardnekkige opvattingen die iemand heeft over zichzelf (“Ik ben stom”, “Ik tel niet mee” etc.) te ontkrachten.

Een behandeling kan uitsluitend uit EMDR bestaan, maar EMDR kan ook worden gebruikt als deeltechniek. Zie verder www.emdr.nl