Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Psychotherapie

Bij de praktijken van Samenwerkende Psychologen Amsterdam kunt u terecht voor verschillende vormen van psychotherapie, psychologisch advies en begeleiding en coaching.

Psychotherapie is bedoeld voor mensen die te kampen hebben met psychische klachten en waarbij er als gevolg daarvan belemmeringen zijn ontstaan in het functioneren op een of meerdere levensgebieden.

Werkwijze

De behandeling begint met een of meerdere intake gesprekken. Tijdens de intake wordt er geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en zullen wij een visie ontwikkelen op achtergrond, ontstaanswijze en samenhang van uw klachten (de diagnostiek). Ook wordt er de basis gelegd voor het therapeutisch contact. Voorwaarde voor het slagen van uw behandeling is dat u vertrouwen heeft in uw behandelaar en dat u zich gehoord voelt.

De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Daarin wordt het behandelplan besproken waarin uw klachten worden beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Uw wensen en verwachtingen over de therapie zijn daarbij belangrijk. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).

Psychodynamische psychotherapie

Het doel van psychodynamische psychotherapie is het verhelderen van de achtergrond en de betekenis van klachten en symptomen. De client leert om gevoelens, bewust en onbewust, te herkennen en te begrijpen. Hierdoor krijgt hij meer greep op zijn huidige functioneren waardoor hij gezondere keuzes kan maken. De klachten zullen verminderen en er zal een meer blijvende verandering optreden waardoor symptomen minder snel terugkeren.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en interventies uit de cognitieve psychologie. De kern is de aanname dat zogenaamde irrationele gedachten zorgen voor dysfunctioneel gedrag en dus het ontstaan van diverse klachten en symptomen. De gebruikte technieken richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele gedachten. Daarnaast richten technieken uit de gedragstherapie zich op gedragsverandering.