Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Kosten

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering. Dit geldt alleen voor behandelingen waarbij sprake is van een diagnose die binnen de DSM valt, een handboek voor psychiatrische diagnoses. Als BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten zijn we bevoegd om deze uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanaf 18 jaar heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor de Basis generalistische GGZ of de Specialistische GGZ.

Voor jeugdigen (tot 18 jaar) hebben wij als samenwerkende psychologen geen contracten met de gemeente afgesloten. Dit houdt in dat de behandelingen van jeugdigen tot 18 jaar bij ons zelf betaald moeten worden. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig.

Verder zijn wij wettelijk verplicht om naar uw legitimatie te vragen. Neemt u daarom een identiteitsbewijs mee.

Contracten met uw zorgverzekeraar 

Als wij een contract hebben met uw verzekeraar wordt de behandeling door ons rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar verrekent met u het eigen risico.

Voor 2020 hebben wij voor de basis en specialistische GGZ contracten met de volgende partijen :

 • Zilverenkruis Achmea en de daaronder gevoerde labels Zilveren Kruis,  Interpolis, Avéro, OZF, Prolife, FBTO, IAK, Interpolis en De Friesland
 • Caresq en de daaronder gevoerde labels Promovendum, Besured en National Academic
 • VRZ en de daaronder gevoerde labels: Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ Zorgverzekeraar

Aniek van Hoogstraten heeft in 2020 verder een contract met: 

 • VGZ en de daaronder gevoerde labels alleen voor de specialistische GGZ!  VGZ Zorgverzekeraar N.V., VGZ voor de Zorg N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. VGZ Cares

En Regina Hovath heeft in 2020 verder contracten met:

 • DSW en de daaronder gevoerde labels: DSW, Stad Holland, ASR, De Amersfoortse, Ditzo, In Twente zorgverzekeraar, Aevitae bv (uzovi 3328)
 • Met  CZ/ OHRA/ Deltaloyd alleen voor de specialistische GGZ!

Voor 2021 hebben wij voor de basis en specialistische GGZ contracten met de volgende partijen :

 • Zilverenkruis Zorgverzekeringen N.V. voor de labels Zilveren Kruis, Pro Life (uzovi 3311) One Underwriting bv (uzovi 8971), Interpolis (uzovi 3313) FBTO (uzovi 3351) en De Friesland (uzovi 3358)
 • Caresq: zorgverzekeraar iptiQ Life S.A voor de labels Promovendum, Besured, National Academic (uzovi 3353) en Aon (One Underwriting Health uzovi 3362) en zorgverzekeraar Eucare voor het label Aevitae (uzovi 3360)
 • ONVZ (uzovi: 3343)
 • DSW voor de labels: DSW (uzovi 7029), Stad Holland (uzovi 7037) In Twente zorgverzekeraar (uzovi 3344)
 • ENO zorgverzekeraar voor de labels: Salland Zorgverzekering, HollandZorg, ZorgDirect (uzovi 3347)
 • Zorg en Zekerheid voor de labels: Zorg en Zekerheid en AZVZ (uzovi 7085)

Aniek van Hoogstraten heeft in 2021 verder een contract met: 

 • VGZ en de daaronder gevoerde labels VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. alleen voor de specialistische GGZ!

En Regina Hovath heeft in 2021 verder contract met:

 • Met  CZ/ OHRA/ Deltaloyd alleen voor de specialistische GGZ!

Omzetplafonds

Een aantal zorgverzekeraars stelt bij het afsluiten van de contracten een zogenaamd omzetplafond op. Concreet betekent dit dat wij bij aanmelding zullen kijken of er nog budget beschikbaar is om uw behandeling voor vergoeding bij ons in aanmerking te laten komen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u:

 • zelf uw behandeling betalen;
 • of u kunt via uw zorgverzekeraar vragen naar een andere behandelaar met nog beschikbaar budget.

Geen contract met uw zorgverzekeraar

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar is het afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft afgesloten of uw zorgverzekeraar de behandeling in zijn geheel of gedeeltelijk vergoedt. Wij adviseren u voor aanvang van uw behandeling hiernaar te informeren. Na afloop van uw behandeling ontvangt u van ons de nota. Indien de zorgverzekeraar niet het gehele tarief op de nota vergoedt vult u het resterende bedrag aan uit eigen middelen.

Praktijk van Hoogstraten Behandeltarieven vrijgevestigden

Zelf betalen:

U kunt er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen, er is dan geen tussenkomst van de verzekeraar of de huisarts nodig. De diagnose is dan alleen bekend bij u en de behandelaar.

Tarieven voor behandeling/psychotherapie:

105 euro per uur (45 minuten directe tijd en 15 minuten administratieve tijd).

Tarief voor een snel consult:

100 euro per 45 minuten. Dit consult kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook niet als u aanvullend verzekerd bent.

Bij verhindering / No show

Indien u verhinderd bent dient u 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen. Anders zal er 50 euro in rekening worden gebracht.