Samenwerkende Psychologen Amsterdam

Kosten

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering. Aniek van Hoogstraten en Regina Horvath zijn als BIG- geregistreerde psychotherapeuten bevoegd om deze uit te voeren. U heeft dan een verwijzing nodig van de huisarts. Vanaf 2022 is de nieuwe bekostiging ondergebracht in het zorgprestatiemodel. Voor details verwijzen wij u naar de patiëntenfolder.

Aniek van Hoogstraten en Regina Horvath hebben beiden contracten met : Zilveren kruis, ONVZ, Zorg en zekerheid,  DSW , ASR en de bij deze verzekeraars behorende labels.

Aniek van Hoogstraten heeft daarnaast contracten met VGZ en ENO en de bij deze verzekeraars behorende labels.
Regina Horvath heeft een contract met CZ en bijbehorende labels.

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar kunt u bij hen vragen welk percentage zij vergoeden.

Voor jeugdigen tot 18 jaar hebben wij geen contracten met de gemeente afgesloten. Dat betekent dat de behandeling zelf betaald moet worden, er is dan geen verwijzing nodig.

Het tarief voor psychotherapie is zowel voor jeugd onder de 18 als voor volwassenen 120 euro per 45 min

Indien u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen anders zal er 50 euro in rekening gebracht worden.

Klaske Heijman en Monique Stranders werken los van zorgverzekeraars; kijk voor kosten bij hun persoonlijke pagina onder ‘Psychologen’. U heeft dan geen verwijzing nodig.